PKM Projekty Konstrukcji Maszyn

Procesy technologiczne i rysunki techniczne

Strona głównaWi
tam, stronę poświęcam uczniom oraz studentom kierunków mechanicznych, którzy zmuszeni zostali do wykonania projektów badź pojedyńczych rysunków lub modeli bryłowych w celu zaliczenia przedmiotów: PKM -  Podstawy Konstrukcji Maszyn, Grafika Inżynierska lub Rysunek Techniczny, Metody komputerowe w mechanice i budowie maszyn oraz Projektowanie Procesów Technologicznych, a nie mają czasu  lub doświadczenia aby takie opracowanie wykonać.

Od niespełna kilkunastu lat, z małymi lub większymi przerwami, wykonuję projekty osobom mającym jakiekolwiek problemy. Pierwotnie zlecenia realizowałem będąc studentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W związku z tym ofertę swoją kieruję głównie do słuchaczy Szkół Technicznych  ze względu na znajomość zakresu projektów oraz oczekiwań prowadzących.
Klasyczny skład zestawu projektowego obejmuje:

· Obliczenia konstrukcyjne i wytrzymałościowe niezbędne przy projektowaniu określonych w zadaniu
           węzłów.
· Komplet rysunków. W zależności od sugestii klienta rysunki wykonywane są na podstawie wcześniej
           przeprowadzonych obliczeń oraz zgodnie z zasadami Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz norm.
· Konsultacje projektowe, dzięki którym zdobędziesz niezbędne informacje dotyczące zleconego
           opracowania.
Jestem skłonny nawiązać współpracę z firmami, celem sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej elementów maszyn.